th TH ar AR en EN ms MS

ดาวน์โหลดเเบบฟอร์ม

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
  • Thai GS Form

แบบฟอร์ม GS 1 คำร้องขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระและแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา

แบบฟอร์ม GS 2 คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบฟอร์ม GS 3 คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบฟอร์ม GS 4 คำร้องขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบฟอร์ม GS 5 คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบฟอร์ม GS 6 คำร้องขอสอบและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบฟอร์ม GS 7 คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบฟอร์ม GS 8 แบบแจ้งผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบฟอร์ม GS 9 แบบประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบฟอร์ม GS 10 คำร้องขอสอบและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบฟอร์ม GS 11 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบฟอร์ม GS 12 แบบแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบฟอร์ม GS 13 แบบขอส่งสำเนาวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา

แบบฟอร์ม GS 14 แบบขอตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบฟอร์ม GS 15 แบบคำร้องขออนุมัติขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบฟอร์ม GS 16 แบบประเมินวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบฟอร์ม GS 17 แบบคำร้องขอสอบประมวลความรอบรู้

แบบฟอร์ม GS 18 แบบคำร้องขอขยายเวลาการศึกษา

แบบฟอร์ม GS 19 คำร้องลาพักการศึกษา

แบบฟอร์ม GS 20 คำร้องรักษาสถานภาพนักศึกษา

แบบฟอร์ม GS 21 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

แบบฟอร์ม GS 22 แบบฟอร์มขอลดค่าหน่วยกิต

แบบฟอร์ม GS 23 คำร้องขอสอบและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบท่องจำอัล-กุรอาน

แบบฟอร์ม GS 24 แบบแจ้งผลการท่องจำอัล-กุรอาน

แบบฟอร์ม GS 25 คำร้องขอสอบและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบอรรถาธิบายอัลกุร-อาน

แบบฟอร์ม GS 26 แบบแจ้งผลการสอบอรรถาธิบายอัลกุร-อาน

แบบฟอร์ม GS 27 แบบฟอร์มการรับรองความถูกต้องบทคัดย่อ

แบบฟอร์ม GS 28 คำร้องทั่วไป

แบบฟอร์ม GS 29 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์ม GS 30 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาภายในสถาบัน

แบบฟอร์ม คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาภายนอกสถาบัน

  • English GS Form

logo3

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง
     ตำบลเขาตูม
     อำเภอยะรัง
     จังหวัดปัตตานี
     94160
   โทรศัพท์: 073 - 418614, 083-1851100

สถิติผู้เยี่ยมชม

008236
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
29
53
205
7653
853
1522
8236

Your IP: 18.205.56.183
Fri, 20 May 2022 04:31:41 +0000
Copyright © 2022 GRADUATE SCHOOL FATONI UNIVERSITY by GRAD

Search