th TH ar AR en EN ms MS

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก/ป.โท) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก/ป.โท) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Date

28 ตุลาคม 2564

Tags

ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย

logo3

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง
     ตำบลเขาตูม
     อำเภอยะรัง
     จังหวัดปัตตานี
     94160
   โทรศัพท์: 073 - 418614, 083-1851100
Copyright 2022 GRADUATE SCHOOL by GRAD

Search