กำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษา ป.โท/เอก ปี 2557

PDFพิมพ์อีเมล

hari 2457กำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ

เวลา

วัน/เดือน/ปี

รายการ

อาคารสถานที่

หมายเหตุ

1

09.00-12.00 น.

24 มิถุนายน 2557

สอบข้อเขียน

ชั้น 2 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

-ระดับปริญญาโท

-ระดับปริญญาเอก

2

13.30 น. เป็นต้นไป

24 มิถุนายน 2557

สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาอิสลามศึกษา

ชั้น 1อาคารคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์

-ระดับปริญญาโท

-ระดับปริญญาเอก

สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาภาษาอาหรับและวรรณคดี

ชั้น 1 อาคารคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

-ระดับปริญญาโท

 

Share on Myspace