เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

ที่อยู่:
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยและการวิจัย ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
135/8 ต.เขาตูม อ.ยะรัง
จ.ปัตตานี
94160
โทรศัพท์: 0-7341-8610
แฟกซ์: 0-7341-8615-6