ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เขื่อนไขการส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ให้กับบัณฑิตวิทยาลัยและการวิจัย Administrator 1811
2 แบบฟอร์มการท่องจำอัล-กุรอาน GS.21 Administrator 1785
3 استمارة تعديلات الرسالة GS.20 Administrator 1010
4 คำร้องขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา GS.1 Administrator 1041
5 คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ GS.2/1 Administrator 913
6 คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ GS.2/2 Administrator 944
7 คำร้องขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ GS.3 Administrator 1023
8 คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์ GS.4 Administrator 950
9 คำร้องขอสอบและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ GS.5 Administrator 1108
10 คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ GS.6 Administrator 853