ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เขื่อนไขการส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ให้กับบัณฑิตวิทยาลัยและการวิจัย Administrator 1924
2 แบบฟอร์มการท่องจำอัล-กุรอาน GS.21 Administrator 1885
3 استمارة تعديلات الرسالة GS.20 Administrator 1086
4 คำร้องขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา GS.1 Administrator 1109
5 คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ GS.2/1 Administrator 984
6 คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ GS.2/2 Administrator 1013
7 คำร้องขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ GS.3 Administrator 1092
8 คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์ GS.4 Administrator 1016
9 คำร้องขอสอบและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ GS.5 Administrator 1180
10 คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ GS.6 Administrator 930