ประชาสัมพันธ์

re2017

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ ลงทะเบียน 2/2561 Administrator 813
2 ปฏิทินการศึกษา 2561 Administrator 1464
3 เชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ 61 Administrator 1187
4 ประกาศ การลงทะเบียนและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 Administrator 1532
5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 Administrator 1529
6 ประกาศ ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559/2016 Administrator 1524
7 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 Administrator 1527
8 ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัยและการวิจัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่อง รับสมัครทุนส่งเสริมความเป็นเลิศสำหรับนักศึกษา ป.โท 3 สาขาวิชา Administrator 1529
9 เชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2558 Administrator 1558
10 ประกาศการลงทะเบียน 2/ 2558 Administrator 1527
11 เรียนเชิญ นักศึกษา ป.โท ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์ Administrator 1532
12 เชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2558 Administrator 1530
13 เชิญร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต 2557 Administrator 1991
14 กำหนดสอบวิชาอัลกุรอานและซุนนะฮฺ Administrator 1979
15 ประกาศ เรื่อง การรักษาสภาพนักศึกษา 2/2557 Administrator 1528
16 ประกาศเปิดภาคเรียน 2/2557 Administrator 1532
17 ประกาศลงทะเบียน 2/2557 Administrator 1527
18 คุฏบะฮฺอีดิลอัฎฮา ฮ.ศ.1435 ภาษามลายู (ญาวี) Administrator 1533
19 เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมแนวทางการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธืให้สำเร็จ Administrator 1537
20 กำหนดการลงทะเบียน2/2556 Administrator 55439

หน้า 1 จาก 2